دبیرستان نمونه دولتی پسرانه همت
 
 
  اخبار/مقالات
نمونه سوال و پاسخ در موضوعات درسی
تمامی سوالات زیر از استاد گرانقدر جناب آقای كشانی گرفته شده و در این صفحه قرار داده شده است

دانلود . . . . . . .نمونه سوال دستگاه اعداد 
دانلود . . . . . . .پاسخ تشریحی نمونه سوال دستگاه

دانلود . . . . . . نمونه سوال دنباله و سری 
دانلود . . . . . . پاسخ كلیدی نمونه سوال دنباله و سری 

دانلود . . . . . .نمونه سوال حد  
دانلود . . . . . .پاسخ تشریحی نمونه سوال حد 

دانلود . . . . . نمونه سوال مثلثات 
دانلود . . . . . پاسخ تشریحی نمونه سوال مثلثات 

دانلود . . . . .نمونه سوال مشتق 
دانلود . . . . .پاسخ كلیدی نمونه سوال مشتق 

دانلود  . . . . سوالات امتحان مستمر اول دیفرانسیل 
 دانلود . . . . پاسخ تشریحی امتحان مستمر اول دیفرانسیل 

دانلود  . . . . .كاربرد مشتق 

لازم به یادآوری است كه بعضی از فایلهای فوق بصورت فشرده (zip) می باشد و باید قبل از استفاده از حالت فشردگی در آورید