دبیرستان نمونه دولتی پسرانه همت
 
 
  اخبار/مقالات
نمونه سوال با پاسخ
سوالات این درس توسط استاد كشانی طراحی و در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است

دانلود
 . . . . . . . . نمونه سوال درس تئوری اعداد
دانلود . . . . . . . . پاسخ كلیدی درس تئوری اعداد

 دانلود . . .  . . . .سوال امتحان مستمر اول گسسته 
   
دانلود . . . . . . . . تركیبیات 1 ( فایل فشرده ) 
 دانلود  . . . . . . . .تركیبیات 2 ( فایل فشرده )