دبیرستان نمونه دولتی پسرانه همت
 
 
  کادر اداری و اجرایی

معرفی کادر اداری دبیرستان نمونه دولتی شهید همت
 

 

معاونت آموزشی : آقای ناصر بنی علی
 
معاونت پرورشی : آقای داود بهادری
معاونت آموزشی: آقای محمدرضا عابدینی

 

معاونت اجرایی : آقای رضاقلی عابدینی
 

 

 

سرایدار : آقای افراسیاب قاسمی
 
خدمتگذار : آقای محمدرضا رستمی